Tin tức
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 21/12/2021 (22/12/2021)
Icon Image
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống ...
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 20/12/2021 (21/12/2021)
Icon Image
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống ...
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 16/12/2021 (17/12/2021)
Icon Image
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống ...
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 10/12/2021 (11/12/2021)
Icon Image
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống ...
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày 09/12/2021 (10/12/2021)
Icon Image
Thực hiện Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 07 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08 tháng 11 của Bộ Y tế về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ...
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày 01/12/2021 (02/12/2021)
Icon Image
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống ...
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 30/11/2021 (01/12/2021)
Icon Image
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống ...
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 29/11/2021 (30/11/2021)
Icon Image
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống ...
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 28/11/2021 (29/11/2021)
Icon Image
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống ...
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 21/11/2021 (22/11/2021)
Icon Image
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống ...
​​​​​​​
 
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Đơn vị quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Hòa Bình, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email:
covid@cantho.gov.vn